Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 Územní působnost

Městská  policie plní své úkoly na území města Krnova a městských částí: Petrův Důl, Chomýž, Krásné Loučky, Kostelec, Guntramovice, Ježník a Červený Dvůr .

Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce.

Na návrh osoby podle odstavce 1 rada obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka (dále jen „ředitel“). Podmínkou jmenování ředitele je předložení negativního lustračního osvědčení podle zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích

Vedení a organizační činnost zabezpečuje určený strážník (dále jen „ředitel“) který je pověřen Radou města Krnova.

Zastupitelstvo města Krnova se na svém zasedání dne 27.8. 2003 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i), s) zák. č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků a podle zákona §1, odst. 1, ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších změn, obecně závaznou vyhlášku o městské policii.