Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. stupeň ZŠ

Strážníci při návštěvách základních škol upozorňují a besedují se žáky o nebezpečí, která na ně číhají cestou do školy či ze školy a také v době, kdy jsou sami doma bez rodičů. Strážníci děti aktivně zapojují do rozhovorů, kde se učí, jak správně zvládat situace každodenního života.

Interaktivním cvičením  se žáci učí...

Prevence úrazů
Strážníci zde děti seznamují s telefonními čísly tísňového volání, dále jim vysvětlují jak si osvojit vhodné chování v náhlých krizových situacích, jak správně a včas přivolat pomoc. Cvičení je zaměřeno i na rozpoznávání činností, které mohou ohrozit zdraví dítěte ve volném čase a na rozlišení nebezpečných předmětů, se kterými se mohou ve svém okolí setkat.  Smyslem je naučit děti chovat se tak, aby se omezilo riziko úrazů. Naučit je rozpoznávat nebezpečné situace a vštípit jim správné zásady první pomoci.

Základy kriminalistiky
Cvičení je zaměřeno především na rozvoj pozornosti, přesnosti, všestrannosti, pečlivosti  a paměti. Cílem je, aby si žák uvědomil, které informace jsou důležité při svědecké výpovědi. Cvičení je zaměřeno především na schopnost slovně nebo písemně popsat osobu, a to zvláště v případech, kdy se stal svědkem nebo obětí trestné činnosti. Praktické nacvičování konkrétních dovedností probíhá v modelové situaci.

Bezpečné chování na ulici
Záměrem cvičení je seznámit děti se základními návyky bezpečného chování v parku nebo  v prostředí, které může nabízet různá úskalí a nebezpečí. Prostřednictvím příběhu o chlapci, který našel injekční stříkačku s jehlou děti rozpoznávají chyby, kterých se hlavní hrdina dopustil a  spolu se strážníky se je snaží rozebrat. Cvičení je také zaměřeno  na základy první pomoci při poranění injekční jehlou.

Bezpečné chování doma
Strážníci se snaží děti seznámit se základními návyky bezpečného chování pokud jsou samy doma a formou smyšlených příběhů hledat správné řešení nastalé situace.

Bezpečné chování na silnici
Děti se zde formou interaktivní výuky snaží nalézt chyby v chování různých hrdinů. Žáci zde rozdělují chování chybné, nerozumné a nezákonné. Po nalezení těchto chyb musí děti za pomoci strážníků vysvětlit, v čem spočívá nerozumnost nebo nezákonnost konkrétního jednání. Při posuzování se dotknou problematiky spojené se záškoláctvím, odpovědností rodičů za děti, krádeží, jízdy na černo, apod.

Co dělat, když ...
Tento výukový program žákům ukáže, co by měli udělat, říct a jak se zachovat, když se ocitnou v nové, neznámé situaci (úraz, nehoda, fyzické napadení, trestný čin, oslovení cizím člověkem a další). Jednotlivé situace si mohou žáci interaktivní formou sami vyzkoušet v krátkých scénkách a pod vedením přednášejícího procvičit, jak se zachovat. Výukový program obsahuje nejen rizikové situace, ale i situace zaměřené na slušné a bezpečné chování, prevenci úrazů a dodržování zákonů při každodenní činnosti. Cílem cvičení je posílit u dětí správné postoje a chování – nebýt lhostejní k chování jiných, být zodpovědní za své vlastní jednání, umět pomoci sobě i jinému, ale i umět říci ne. Dětem bude zdůrazněno, že každá situace má řešení a je důležité vědět, jak se zachovat, případně se obrátit o pomoc.

 

 p1010560.jpg

p1010561.jpg

p1010562.jpg

p1010563.jpg

p1010565.jpg

p1010569.jpg

p1010570.jpg