Jdi na obsah Jdi na menu
 


Měření rychlosti radarem

Měření okamžité rychlosti: Krnov - Krásné Loučky


Policie České republiky a obecní policie jsou oprávněny v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích měřit rychlost projíždějících vozidel. Obecní policie je povinna postupovat v součinnosti s Policií České republiky. Měření rychlosti vozidel je činností, která nezastupitelným způsobem přispívá ke zklidnění dynamické dopravy a tím ke zvýšení bezpečnosti dané oblasti, a to eliminací řidičů, kteří rychlou jízdou ohrožují chodce i další účastníky silničního provozu.

 

Od 6. prosince 2022 je na silnici I/57 v obci Krásné Loučky, poblíž domu č.p. 197 spuštěn provoz stacionárního rychloměru typu UnicamSPEED-R k měření okamžité rychlosti projíždějících vozidel. Tento rychloměr je založen na principu radaru a svou technickou úrovní naplňuje veškerá kritéria, kladená na něj legislativou. Rychloměr pracuje zcela automaticky a je konstruován pro trvalé používání v kteroukoli roční i denní dobu.

 

Maximální dovolená rychlost v obci Krásné Loučky je 50  km/hod. Cílem instalace rychloměru je postihovat ty řidiče, kteří nepřiměřeně vysokou rychlostí ohrožují bezpečnost provozu v tomto exponovaném úseku. Instalovaný rychloměr proto bude zaznamenávat překročení rychlosti v obou jízdních pruzích, tedy v obou směrech jízdy. Při překročení rychlosti projíždějícím vozidlem je automaticky pořízena digitální obrazová dokumentace. Výsledná digitální fotografie je uložena v zařízení a obsahuje zobrazení měřeného vozidla, směr jízdy, naměřenou rychlost, datum a čas měření. Bezprostředně po změření vozidla se data digitálně přenáší ke zpracování a vyhodnocení na služebnu Městské policie Krnov. Následně jsou data přenášeny k dalšímu zpracování na Městský úřad Krnov, kde je lze použít k dokladování přestupku a ke kontrole kvality pořízené dokumentace.

 

Výhodou stacionárních zařízení k měření a dokumentování překročení povolené rychlosti je, že pracují 24 hodin denně, bez jakékoliv obsluhy. Ze zkušeností v městech, kde již jsou obdobné rychloměry v provozu, vyplývá jednoznačné zklidnění dopravy v měřených lokalitách.

 

Apelujeme na řidiče, aby dodržovali zákonem stanovené rychlosti a vyhnuli se tak zbytečným sankcím.

 

 

Měření okamžité rychlosti: Krnov - Krásné Loučky

 

Měření rychlosti stacionárním radarem - nejčastější dotazy