Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník městské policie
Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Městská policie Krnov

v y h l a š u j e

 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník městské policie. Místem výkonu práce je Krnov. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do pracovního poměru je možný již od prosince 2023.

 

POŽADAVKY:

I. zákonné předpoklady:

minimální věk 18 let,
státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění (dále jen „zákon o OP“),
spolehlivost dle § 4b zákona o obecní policii,
zdravotní způsobilost dle § 4c odst. 2 zákona o obecní policii.

 

II. kvalifikační požadavky:

střední vzdělání s maturitní zkouškou,
všeobecná znalost právních předpisů souvisejících s vykonávanou činností strážníka obecní policie viz popis pracovního místa,
výhodou znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni,
velmi dobrá znalost práce na PC,
oprávnění k řízení motorových vozidel minimálně skupiny „B“,
zbrojní průkaz skupiny „E“ výhodou.


Osobnostní předpoklady:

komunikativní schopnosti a profesionální vystupování,
fyzická zdatnost,
časová flexibilita, schopnost samostatného jednání a rozhodování,
odolnost vůči stresu a psychickému zatížení,
zodpovědnost, poctivost.

 

III. další informace:

Skladba výběrového řízení:
test fyzické zdatnosti a připravenosti,
osobní rozhovor před výběrovou komisí,
psychologický test (jen pro vybrané uchazeče).


Žadatel s platným osvědčením:

Jestliže uchazeč doloží platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, zúčastní se jen zkráceného výběrového řízení, tj. osobního rozhovoru.

 

Nabízíme:

podporu osobního rozvoje,
zajímavé zaměstnanecké benefity např. příspěvek na stravné, dovolenou, kulturu a sport,
2 dny indispozičního volna,
finanční příspěvek od zaměstnavatele na rekondiční pobyt podle odpracovaných let u Městské police v Krnově,
možnost získání pronájmu městského bytu v Krnově po dobu pracovního poměru u zaměstnavatele.


Přihlášku do výběrového řízení a popis pracovního místa naleznete na internetových stránkách města: www.krnov.cz nebo www.mpkrnov.cz jako hypertextové odkazy přímo v inzerátu nebo si je můžete vyzvednout u personalistky Bc. Dagmar Jatzkové, DiS., MěÚ Krnov, Hlavní náměstí 96/1, tel. 554697207.

Do výběrového řízení se nelze přihlásit elektronicky. Vyhlašovatel výběrového řízení si vymiňuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a zrušit výběrové řízení v jeho průběhu a bez uvedení důvodu.

 

IV. Platové zařazení:

Platové zařazení je v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění – 8. PT.

Platové podmínky jsou v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Přihlášku včetně všech povinných příloh zašlete poštou na adresu Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov do 31. 10. 2023 (do 12.00 hod.). Obálku označte „výběrové řízení na strážníka MP – NEOTVÍRAT“. Bližší informace podá Mgr. Pavel Moravec, Městská policie Krnov - tel. 554 617 777.

 

Vyvěšeno a úřední desce a internetových stránkách města www.krnov.cz  od 11. 10. 2023 do 31. 10. 2023. Zasláno i do Krnovských listů a na úřad práce.

 

V Krnově 9. 10. 2023

 

Mgr. Pavel Moravec v. r

Městská policie Krnov

 

Ing. Tomáš Hradil v. r.

starosta města Krnov

 

Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou použité a zpracovávané jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání. Dokumenty předložené uchazečem budou uložené u personalistky a předložené k přečtení pouze členům výběrové komise.

Po ukončení výběrového řízení budou všechny dokumenty vrácené zpět uchazeči doporučenou zásilkou do vlastních rukou. V případě, že se nám zásilka vrátí jako nedoručená, tak budou všechny dokumenty uchazeče skartovány.