Jdi na obsah Jdi na menu
 


Městská policie Krnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník městské policie.  Místem výkonu práce je Krnov. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do pracovního poměru je od února 2021.

 

INZERÁT ke stažení zde

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA ke stažení zde

PŘIHLÁŠKA ke stažení zde

POŽADAVKY:

I. zákonné předpoklady

 • minimální věk 18 let
 • státní občanství ČR
 • trestní bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění (dále jen „zákon o OP“)
 • spolehlivost dle § 4b zákona o obecní policii
 • zdravotní způsobilost dle § 4c odst. 2 zákona o OP

 

II. kvalifikační požadavky

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • všeobecná znalost právních předpisů souvisejících s vykonávanou činností strážníka obecní policie – viz.popis pracovního místa
 • výhodou znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • oprávnění k řízení motorových vozidel minimálně skupiny „B“
 • zbrojní průkaz skupiny „E“výhodou

 

Osobnostní předpoklady:

 • komunikativní schopnosti a profesionální vystupování,
 • fyzická zdatnost
 • časová flexibilita, schopnost samostatného jednání a rozhodování
 • odolnost vůči stresu a psychickému zatížení
 • zodpovědnost, poctivost.

 

III. další informace

Skladba výběrového řízení:

 • test fyzické zdatnosti a připravenosti
 • osobní pohovor před výběrovou komisí
 • psychologický test (pro vybrané uchazeče do užšího výběru)

 

Žadatel s platným osvědčením

 

Jestliže žadatel doloží platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, zúčastní se  jen zkráceného výběrového řízení, tj. osobního pohovoru.

 

Nabízíme:

 • podporu osobního rozvoje
 • zajímavé zaměstnanecké benefity (např. stravenky, příspěvek na dovolenou nebo penzijní připojištění, zvýhodněné tf. tarify, služební mobil, benefitní poukázky na sport, zdraví a kulturu aj.)
 • finanční příspěvek od zaměstnavatele na rekondiční pobyt podle odpracovaných let u Městské police v Krnově
 • možnost získání pronájmu služebního bytu v Krnově po dobu pracovního poměru u zaměstnavatele.

 

Přihlášku do výběrového řízení a popis pracovního místa naleznete na internetových stránkách města : www.krnov.cz nebo www.mpkrnov.cz  nebo si je můžete vyzvednout u personalistky Bc. Dagmar Jatzkové, DiS., MěÚ Krnov, Hlavní náměstí 96/1, tel. 554697253.

Do výběrového řízení se nelze přihlásit elektronicky. Vyhlašovatel výběrového řízení si vymiňuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a zrušit výběrové řízení v jeho průběhu a bez uvedení důvodu.

 

IV. Platové zařazení

Platové zařazení je v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění – 8. PT.

Platové podmínky jsou v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Přihlášku včetně všech povinných příloh zašlete poštou na adresu Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov do 31. 12. 2020  (do 10.00 hod.). Obálku označte „výběrové řízení na strážníka MP – NEOTVÍRAT“. Bližší informace podá Jaroslav Hlaváček, Městská policie Krnov - tel. 554 617 777.

Vyvěšeno na úřední desce a internetových stránkách města www.krnov.cz  od 11. 11. 2020 do 31.12.2020. Zasláno i do Krnovských listů a na úřad práce a na sociální sítě prostřednictvím přes aplikaci ve společnosti Rentel.

V Krnově 9.11.2020

Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou použité a zpracovávané jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání. Dokumenty předložené uchazečem budou uložené u personalistky a předložené k přečtení pouze členům výběrové komise, kterou jmenuje místostarosta města – velitel městské policie. Po ukončení výběrového řízení budou všechny dokumenty vrácené zpět uchazeči doporučenou zásilkou do vlastních rukou. V případě, že se nám zásilka vrátí jako nedoručená, tak budou všechny dokumenty uchazeče skartovány.

 

Mgr. Pavel Moravec
místostarosta Města Krnova

 

Jaroslav Hlaváček
Městská policie Krnov