Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu (zákon č. 361/200Sb.).

 

Jste-li účastníkem dopravní nehody, nebo jejím svědkem:

 

 • Zastavte vozidlo, vypněte motor vozidla

 • Zachovejte klid a rozvahu a nejednejte zbrkle

 • Zajistěte místo nehody (výstražný trojúhelník,výstražná světla) doporučujeme si obléknout reflexní vestu

 • Zjistěte stav účastníků nehody (řidičů, spolujezdců, chodců, cyklistů) a v případě zranění poskytněte první pomoc a současně volejte složky Integrovaného záchranného systému.

 • Zejména na dálnici je nutné, aby účastníci nehody opustili neprodleně místo nehody na bezpečné místo (za svodidlo po pravém okraji dálnice)

 • Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody (zejména požití alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, přemísťování vozidel )

 • Je-li nutné, z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy, odstranit havarovaná vozidla, vyznačte na vozovku jejich postavení a případné stopy

 • Nahlaste policii případné poškození obecně prospěšného zařízení (např. sloup veřejného zařízení, dopravní značku)

 • Prokažte si s dalšími účastníky (včetně možných svědků) nehody svoji totožnost tj. předložte si v zájemně občanský průkaz apředejte si důležité údaje k vozidlům

 • Je dobré si místo nehody a poškozená auta vyfotit. Hned na místě dopravní nehody si můžete vyplnit formulář o hlášení škody pro pojišťovnu

 • Pokud Vám druhý řidič nechce sdělit údaje o sobě a o vozidle, porušuje tím zákon a proto přivolejte policii. Zapište si alespoň registrační značku (RZ) vozidla. Jméno pojišťovny, u které je viník nehody pojištěn, lze zjistit na webových stránkách podle (RZ) auta

 • Řiďte se pokyny dispečerů IZS

 

Volejte na tísňová telefonní čísla:

 • 112 Integrovaný záchranný systém

 • 158 Policie ČR

 • 150 Hasiči

 • 155 Záchranná služba

 • 156 Městská policie