Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek
Alkohol a drogy

Až jedna třetina mladých lidí přiznává experimentaci s drogou, proto je prevence zneužívání drog spolu s prevencí kriminality velmi důležitou součástí veškeré sociální prevence.

Začněte vaše děti informovat o drogách a možných důsledcích. Vaše dítě se s alkoholem, trávou nebo jinými drogami dřív nebo později jistě setká otázkou je jen to, jestli bude připraveno říci "NE". Důležité je zůstat s dítětem v kontaktu. Pouze pokud máte s dítětem dobrý vztah, jste schopni potlačit nebo zabránit užívání drog či poznat, jestli se rozvíjí nějaký problém. Varovné signály užívání alkoholu nebo drog se neobjevují ze dne na den, rozvíjejí se pomalu. Některé signály, by ale měly přitáhnout vaši pozornost a pokud máte podezření, že vaše dítě užívá drogy, měli byste si s ním o tom umět zcela otevřeně promluvit.
Alkohol , obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé. I při občasném požití se zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých) a nervového systému. Čím mladší jedinci pijí alkohol, tím větší je riziko pozdějšího přechodu na jiné tvrdé drogy. Děti se zdravým sebevědomím pravděpodobně snadněji odmítnou alkohol. Důležitá je i role rodičů, kteří jsou vzorem pro své děti.Jakými pravidly by se měli rodiče řídit?

 • Nikdy před dětmi neříkejte, že alkohol uvolňuje a je chutný.
 • Nikdy nenabízejte alkohol malým dětem.
 • Neposílejte děti, aby vám kupovaly alkohol (pivo).
 • Náctiletým (od 14 let) můžete při speciálních příležitostech dovolit, aby si usrkli nebo přiťukli sklenicemi, aby tak zmizelo okouzlení alkoholem. Vždy mějte na paměti, že cílem není úplná abstinence, ale to, jak se naučit pít alkohol zodpovědně a racionálně.


Jak by se měli rodiče zachovat pokud zjistí, že dítě opakovaně pije?

 • snažte se mluvit o drogách, následcích, poukazovat na příklady
 • učte své dítě takové sebedůvěře, aby nebylo strženo partou, ev. dítě před partou chránit
 • buďte příkladem pro své děti
 • vyhledání odborné pedagogicko-psychologické pomoci (raději dříve nežli pozdě)
 • zajištění spolupráce s prarodiči, se školou, léčebnami a poradnami
 • rodiče by měli částečně dítěti organizovat čas (nebo mu s tím pomoci - zájmy, koníčky, aktivity dětí)
 • musí se naučit naslouchat a vytvořit pocit důvěry


Jak by se rodiče neměli zachovat, pokud zjistí, že dítě opakovaně pije?

 • fyzicky dítě netrestat
 • nezříkat se dítěte, pomoci mu
 • nejednat zbrkle
 • nedávat peníze, které by mohlo dítě použít na alkohol
 • neskrývat to, vyhledat psychologickou pomoc
 • nepopírat problém
 • neobviňovat se za to
 • nikdy neztrácet naději

Drogy se dají definovat jako omamné látky, které mění stav člověka různými způsoby. Získávají se buď z rostlin nebo chemickou syntézou. Člověk si může vypěstovat návyk buď psychický nebo fyzický a stává se z něho toxikoman. Světová zdravotní organizace definuje pojem toxikoman jako každou oběť fyzické či psychické závislosti (nebo obou těchto závislostí zároveň).
 

Drogy dělíme na

 1. Legální - alkohol, cigarety, káva, čaj, léky, těkavé látky (toluen, benzin apod.)
 2. Ilegální
 • Canabinoidy

Drogy vyrobené z konopí. Rostlinky konopí jsou původem z Indie a stále častěji se pěstují i u nás např. Marihuana, Hašiš, Hašišový olej.
Obrazek

 • Halucinogeny

Jsou přírodní i syntetické látky, které vyvolávají psychické změny (změna nálady, halucinace, poruchy vnímání aj.) Patří sem především LDS, lysohlávky, durman.

 • Stimulační drogy

Skupina drog, se stimulačním (povzbuzujícím) účinkem. Patří mezi oblíbené drogy a na celém světě hojně zastoupené. Jsou to např. Kokain, Pervitin, Extáze, Crack, Amfetaminy

Obrazek Kokain Obrazek Pervitin ObrazekExtáze

 • Opiáty

Drogy s tlumícím účinkem. Získaly název po opiu (produkt máku setého). Opiáty patří do skupiny tvrdých drog s velkým rizikem závislosti.Řadíme sem Heroin, Opium, Kodein, Morfin, Braun.

Obrazek
Surové opium Obrazek Heroin • Tlumící látky

Jedná se o látky, které mají vliv na psychiku a chování člověka. Jsou to Sedativa – alkohol, Anestetika. Rozpouštědla – toulen, aceton. Alkylnitráty – rajský plyn.

 • Psychotropní léky

Léky, které se často zneužívají jako drogy. Rohypnol, Diazepam, Fenobarbital, Diolan, Nitrazepam.

 
Další potřebné informace naleznete na stránkách
http://www.hasik.cz/citadela/vz.htmlKde vám mohou pomoci?

K - Centrum Krnov (OkÚ) funguje od roku 2000, projekt dotovaný MPK
cíl:

pomoc osobám závislým na nelegálních drogách, snížení jejich počtu, minimalizace zdravotních rizik a rizika ohrožení zdravé populace zhodnocení činnosti: projekt je úspěšný. Dokladem kvality je vysoká návštěvnost a zájem o speciální služby (psychodiagnostika, skupinové terapie, …). Osvědčila se spolupráce s odbornými pracovišti, lékárnami a školami, korektní vztahy jsou navázány s Policií ČR a městskou policií Krnov. Vysoké vytížení zaměstnanců v rámci provozu Centra se projevuje nedostatečným krytím oblasti albrechticka službou streetworker.
závěr: kvalita služeb je dobrá, důraz je kladen na jejich další precizování a zvyšování úrovně vzdělání zaměstnanců. Výrazněji se projevuje potřeba přijmout dalšího zaměstnance.