Jdi na obsah Jdi na menu
 


S účinností od 1. ledna 2009 dochází k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

 

Obrazek

 

stáhnout zde

Při vyplňování "Záznamu o dopravní nehodě" dávejte pozor na následující upozornění:

 
  • otázky v bodě 8 se vztahují na Vaše doklady o pojištění (číslo dokladu o pojištění odpovědnosti, zelené karty)

  • otázky v bodě 9 se vztahují k Vašemu řidičskému průkazu

  • označte přesně místo střetu (bod 10)

  • označte křížkem tu variantu (1-17), která se týká Vaší nehody (bod 12) a na konci uveďte počet Vámi označených políček

  • vyhotovte nákres nehody (bod 13 )

  • Nezapomeňte uvést eventuální svědky nehody, jejich jména a adresy, zejména pokud se Váš názor liší od ostatních účastníků nehody.

  • Podepište Záznam o dopravní nehodě a nechte jej podepsat i druhého řidiče . Jeden výtisk předejte druhému účastníkovi a ponechte si druhý za účelem předání Vašemu pojistiteli.

  • Při oznámení nehody pojišťovně nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem, formulář předejte bezodkladně příslušné pojišťovně.


V současné době neexistuje žádný závazně platný právní předpis, který by nařizoval povinnost vozit předlohu záznamu o dopravní nehodě ve vozidle a forma této předlohy rovněž v současné době není stanovena právním předpisem. Přesto lze doporučit tzv.  záznam o dopravní nehodě vozit v autě s sebou.