Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo je dopravní obsluhou a kdo je zásobováním, definuje vyhl. č. 30/2001 Sb., která provádí zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.). V ust. §15 odst. 3 této vyhlášky je dopravní obsluha definována následovně:

Dodatková tabulka č. E 12 s nápisem "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O 1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".

Jak z této definice plyne, zdaleka ne všechny subjekty, které by bylo možno za dopravní obsluhu laicky považovat, dopravní obsluhou dle zákona skutečně jsou. Uvedená definice je konečná, nelze proto okruh osob, které jsou za dopravní obsluhu považovány, rozšiřovat, což samozřejmě neznamená, že licitaci s policistou na místě nelze doporučit. Tak např. za dopravní obsluhu nejsou považováni zaměstnanci zaměstnavatele, ale fyzická osoba-podnikatel, který má za značkou sídlo firmy ano. To samozřejmě není úplně nerozporuplné a proto lze doporučit případné vyjednávání s policií o tom, že ten či onen zaměstnanec fakticky dopravní obsluhou je, byť vyhlídky na úspěch takové argumentace rozhodně nelze vnímat jako příznivé.

Druhým okruhem privilegovaných subjektů jsou ti, kdo zajišťují zásobování. Kdo je zásobováním definuje ust. §15 odst. 2 vyhl. č. 30/2001 Sb. následovně:

Dodatková tabulka č. E 12 s nápisem "JEN ZÁSOBOVÁNÍ" omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou a na vozidla s označením č. O 1; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ".

Závěrem je na místě podotknout, že za porušení značky zákazu vjezdu lze uložit pokutu 1 500 až 2 500 Kč (na místě do 2 000 Kč) a řidič získá 1 bod.