Jdi na obsah Jdi na menu
 Strážník je oprávněn projednat v blokovém řízení proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu tyto přestupky

 • proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci
 •  
 • vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno
 •  
 • porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti
 •  
 • porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci
 •  
 • pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích
 •  
 • nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel

 

Ve kterých případech se bude jednat o vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci zakázáno

 • kde tento zákaz vyplývá z dopravní značky „Zákaz vjezdu":
  - B1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech,
  - B2 zákaz vjezdu všech vozidel do jedno¬směrné ulice,
  - B3a zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku,
  - B3b až B12, B18, B19, B31, B33 zákaz vjezdu vyznačených vozidel,
  - B13 až B17 zákaz vjezdu vozidel, která přesahují vyznačenou mez (váhu, šířku, výšku, délku)
 •  
 • kde tento zákaz vyplývá z dopravní značky B32 s nápisem „Průjezd zakázán" za předpokladu, že řidič projel celý úsek, aniž by jízdu přerušil např. za účelem naložení nebo složení nákladu
 •  
 • porušení zákazu vjezdu jiných účastníků pro¬vozu na pozemních komunikacích vyplývající z dopravní značky C7a „Stezka pro chodce", C8a „Stezka pro cyklisty", C9a, C10a „Stezka pro chodce a cyklisty", C11a „Stezka pro jezdce na zvířeti
 •  
 • nerespektování zákazu vjezdu vyplývající z dopravní značky IP27a „Pěší zóna" pro vozidla, která nemají vjezd povolen ve stanovenou dobu
 •  
 • přejíždění vodorovných dopravních značek V1 a „Podélná čára souvislá" (pokud to není nutné k objíždění, odbočování nebo vjíždění na pozemní komunikaci) a V1b „Dvojitá podélná čára souvislá" (pokud to není nutné k objíždění)
 •  
 • vjezd na plochy označené vodorovnou dopravní značkou V13a „Šikmé rovnoběžné čáry" a V13b „Křivky" (pokud to není nutné k objíždění, odbočování nebo vjíždění na pozemní komunikaci)
 •  
 • nerespektování světelného signálu S1a „Signál s červeným světlem Stůj!" (před křižovatkou, ale i na jiných místech) - v tomto případě může strážník uložit blokovou pokutu až do 2000 Kč
 •  
 • nerespektování světelného signálu S8a „Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu" (symbolizující červené „X")
 •  
 • nerespektování dvou červených střídavě přerušovaných světel signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení (resp. nerespektování sklopených závor) na železničním přejezdu.
 •  
 • vjezd do míst vyznačených dopravním zařízením Z1 „Dopravní kužel", který má stejný význam jako plná čára souvislá, případně vymezuje plochu, do které je zakázáno vjíždět.