Jdi na obsah Jdi na menu
 


Město Krnov bude mít vlastní útulek pro psy

Město Krnov vybuduje městský útulek pro opuštěné psy. K tomuto rozhodnutí po mnoha měsících jednání a odkladů dospěli zastupitelé, kteří jeho výstavbu schválili na svém květnovém zasedání.

Útulek vznikne na městském pozemku v sousedství areálu Českého kynologického svazu na Hlubčické ulici. „Protože se jedná o velmi zanedbaný pozemek, v letošním roce dojde pouze na terénní úpravy a se stavbou začneme v příštím roce. Předběžné náklady na výstavbu byly vyčísleny na tři miliony korun bez daně z přidané hodnoty, věříme ale, že výběrové řízení tuto cenu sníží,“ uvedla starostka Alena Krušinová. Roční náklady na provoz útulku jsou odhadovány na 865 tisíc korun, což by mělo stačit na zajištění péče pro psy ve čtyřiadvaceti kotcích, pečovat o ně bude tříčlenná obsluha.

Od vybudování vlastního útulku si město slibuje především snížení nákladů na péči o psy. Za poslední čtyři roky totiž stouply výdaje města na umístění opuštěných psů v útulku a s tím spojené služby včetně veterinárních čtyřnásobně, z 325 tisíc korun v roce 2008 na 1 336 000 korun za rok 2011. „Do výstavby vlastního útulku sice město bude v první fázi investovat částku v řádu milionů, ale jedná se o dlouhodobé řešení, které přinese kontrolu nad nákladovými položkami. Jsem přesvědčen, že se nám to osvědčí stejně jako v případě Krnovských vodovodů a kanalizací, kdy díky tomu, že je to společnost se stoprocentní účastí města, máme jednu z nejnižších cen vodného a stočného v republice,“ řekl zastupitel Jan Stejskal. Vedle snížení nákladů má vybudování útulku přímo v Krnově zlepšit také přístup občanů města k možné adopci, čímž se zkrátí doba pobytu psa v útulku a následně také klesnou náklady.

Problematikou péče o opuštěné psy se po přijetí nového zákona na ochranu zvířat proti týrání v roce 1992 zabývalo několik krnovských zastupitelstev. Již v devadesátých letech minulého století odbor životního prostředí navrhoval vybudovat útulek pro psy v lokalitě na Hlubčické ulici a tento záměr dospěl v roce 1998 až k vydání územního rozhodnutí. Výstavba útulku se ale nerealizovala a město využilo možnosti nabídnuté paní Ludmilou Lazarovou, která se o opuštěné psy starala od roku 1994 do listopadu 2009. Od této doby město využívá služeb útulku pro psy ve Slezských Pavlovicích.