Jdi na obsah Jdi na menu
 


Městská policie Krnov bilancovala rok 2012

 Městská policie Krnov bilancovala rok 2012

Méně zaregistrovaných přestupků, zato větší příjmy z blokových pokut, dokončení modernizace městského kamerového systému nebo pořádání již 10. ročníku Dětského dne. To byl rok 2012 u Městské policie Krnov.

Strážníci  vloni řešili celkem 850 přestupků, za něž uložili pokuty ve výši 171 200 korun, což je o necelých 35 tisíc korun více než v roce 2011. „Počet přestupků oproti roku 2011 klesl o téměř o čtyři sta, když předloni jsme řešili 1226 přestupků. Na poklesu měly největší podíl přestupky proti vyhlášce o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, kterých se dopouštějí zejména bezdomovci. Této záležitosti jsme se v roce 2011 intenzivně věnovali, což vloni přineslo své ovoce  v podobě toho, že se tito lidé na námi často kontrolovaných místech již nevyskytují v takové míře,“ uvedl velitel Městské policie Krnov Pavel Moravec. 
Rovněž přestupků v dopravě bylo méně. Ale příjmy z pokut za ně uložených byly v porovnání s rokem 2011 o něco vyšší. Velitel městské policie to dává do souvislosti také s loňskou novinkou v podobě nařízení obce, jímž se stanovuje cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území města Krnova, které bylo přijato zároveň se zavedením placeného parkování v centru města. „V případě, že řidič najde vozidlo s tzv. botičkou, je řešen za přestupek, kde mu může být například uložena bloková pokuta, a navíc je povinen za odstranění této botičky zaplatit pětisetkorunový manipulační poplatek. Zavedením tohoto poplatku jsme se chtěli vyhnout problémům s často využívaným institutem „osoby blízké“. Poplatek nemusí zaplatit jen ten, kdo přestupek spáchal, ale nelze-li zjistit, kdo vozidlo na místě ponechal, zaplatí jej provozovatel vozidla. A to se nám osvědčilo,“ řekl velitel. Více přestupků a vyšší příjmy z pokut zaregistrovali strážníci v oblasti přestupků proti majetku, což jsou zejména krádeže v obchodech, které řešili v největší míře uložením blokové pokuty na místě. 
Důležitou součástí práce strážníků je odchyt zvířat, v drtivé většině toulavých psů, kterých v roce 2012 odchytili třiaosmdesát. Z nich 46 skončilo v útulku a 37 u svých majitelů. „V roce 2011 byl poměr opačný a hovořil jsem o tom, že se nám daří vracet psy majitelům, ať už to bylo díky místní znalosti strážníků nebo čipům. Nyní se ale v některých případech můžeme domnívat, že námi odchycený pes není z Krnova. Zaregistrovali jsme události, kdy byli psi přehazováni přes ploty na soukromé pozemky, napospas uvazováni k pevným předmětům nebo jsme měli i případ, kdy pes byl vyhozen přímo z jedoucího auta na ulici,“ uvedl Pavel Moravec.
Důležitým pomocníkem strážníků je městský kamerový systém, jehož postupná modernizace zahájená v roce 2008 vloni skončila. „Během čtyř let jsme postupně vyměnili analogové kamery za digitální a pořídili diskové pole k záznamovému zařízení, které je také plně digitalizované. V současnosti tak máme na území města jedenáct kamer, které jsou velmi rychlé, mají vynikající pohyblivost a dokážou skvěle zaostřit,“ řekl velitel Městské policie Krnov Pavel Moravec. Přestože kamerový systém plní především preventivní funkci, protože lidé o nich vědí, usnadňují práci policistům. „Jsem rád, že kamery ve městě máme. Nejen že se o nich ví a třeba party z Ostravy je raději objíždějí, ale šetří nám i prostředky a lidi. Například kamera u Alberta je schopna přečíst registrační značku, přesně zaznamená i částečně zakrytou tvář. Navíc si ceníme okamžitého přenosu dat z městské policie k nám a těchto služeb využíváme jak my, tak i služba kriminální policie,“ uvedl vedoucí obvodního oddělení  Krnov Policie ČR Jaroslav Obr. Kamerový systém kontroluje rozsáhlá území města z hlediska bezpečnosti a pořádku, pomáhá při odhalení pachatelů nejrůznějšího protiprávního jednání nejen při činu samotném, ale také zpětně pomocí záznamů. 
Běžnou součástí práce městské policie je preventivní činnost. Již dvanáct let se jí věnují dva strážníci-preventisté, kteří mají obrovské zkušenosti. „Na naši preventivní činnost jsem náležitě pyšný. Máme široký rejstřík, od mateřských a základních škol přes střední školy, spolupracujeme s dětským domovem v Lichnově a nezapomínáme ani na seniory, za nimiž chodíme do domovů pro seniory, jejich klubů a snažíme se je upozorňovat na podvodníky, nekalé praktiky podomních prodejců a další situace, které se jim mohou přihodit. Do prevence počítám také organizaci Dětského dne na letišti. Je to naše radost a jsme rádi, že přilákáme lidi nejen z Krnova, ale i z širokého okolí,“ řekl Pavel Moravec. 
Městská policie Krnov má celkem 26 strážníků, včetně velitele a jeho zástupce. Dva strážníci, kteří rozšířili sbor k 1. lednu letošního roku, v současné době procházejí náročným školením a do přímého výkonu služby nastoupí po získání osvědčení strážníka, což bude v polovině března.