Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek
Nejčastější dotazy

Kolik zaplatím u veterináře za čipování?
Chovatel, který u veterinárního lékaře, jenž je uveden na seznamu veterinárních lékařů spolupracujících s městem v procesu čipování, bude požadovat čip dotovaný městem, dostane tento čip zdarma a zaplatí jen veterinární úkon spojený s aplikací čipu, asi 200 korun.

Kdy a jakým způsobem dostanu úlevu na poplatcích ze psů?
Úleva od poplatku se poskytne tomu držiteli psa, který se přihlásí do Evidence označených psů a jejich majitelů, vedené u Městského úřadu Krnov. Úleva se poskytuje ve výši 150 korun. O úlevu v této výši se chovateli sníží poplatek ze psů za nejbližší splatné období. Na úlevu má nárok držitel psa v kalendářním roce, ve kterém byl pes přihlášen do evidence. Nárok na úlevu od poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit a prokázat do 15ti dnů od jejího vzniku.

Koupili jsme si štěně, kdy ho musím nechat načipovat?
Chovatel psa chovaného na území města Krnova je povinen nechat trvale označit elektronickým čipem psa staršího 4 měsíců, a to nejpozději do 15ti dnů ode dne dovršení stáří psa 4 měsíců nebo nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa staršího 4 měsíců, a to pokud pes není již trvale označen čipem.

Máme již očipovaného psa, ale jiným čipem, než je uveden ve vyhlášce. Co máme dělat, abychom splňovali podmínky vyhlášky? Dostaneme úlevu na poplatcích?
Chovatel psa, který před účinností obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů již nechal psa očipovat nebo se stal před účinností obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 chovatelem psa čipem označeného, je povinen se do 90ti dnů od účinnosti této obecně závazné vyhlášky, to znamená do konce dubna 2009, přihlásit do evidence. V takovém případě se má za to, že podmínky označení psa dle této obecně závazné vyhlášky jsou splněny i v případě, že použitý elektronický čip neodpovídá normám ISO 11784 a 11785. Chovatel takového psa bude přihlášen do evidence označených psů a jejich majitelů po předložení dokladu o označení psa elektronickým čipem, a poté mu vznikne nárok na úlevu z poplatku ze psů. Nárok na úlevu od poplatku je majitel psa povinen správci poplatku oznámit a prokázat  do 15ti dnů od jejího vzniku, to znamená od zaevidování svého psa do evidence označených psů a jejich majitelů na městském úřadě.

Koupili jsme si psa již označeného čipem, dostaneme úlevu na poplatcích?
Ano. Musíte ho ale zaregistrovat do evidence označených psů a jejich majitelů vedené u Městského úřadu Krnov a to na základě předložené dokladu o označení psa elektronickým čipem. Po zaevidování dostanete potvrzení o přihlášení do této evidence, na jehož základě získáte úlevu na poplatku ze psa ve výši 150 korun. Nárok na úlevu od poplatku jste povinen správci poplatku oznámit a prokázat do 15ti dnů od jejího vzniku, to znamená od zaevidování Vašeho psa do evidence na městském úřadě.

Máme velmi starého psa, musíme i jeho nechat čipovat? Nemůže to mít vliv na jeho zdravotní stav?
Dosud žádný pes v přímé souvislosti s čipováním neuhynul, v opačném případě by čipování Liga na ochranu zvířat nedoporučovala. Starému psovi očipování nevadí, stejně tak jako mladému. Je třeba si uvědomit hlavní důvody, proč se k čipování přistupuje. Jedním z nich je brzký návrat psa k majiteli. Stres, který starý pes musí snášet, když se ocitne v útulku mimo pomoc svého chovatele, je jistě daleko větší, než samotné čipování. Díky čipu se ani nedostane do útulku, ale co nejdříve je u svého chovatele.

Když nechám psa očipovat čipem dotovaným městem, bude můj pes automaticky zanesen do Národního registru majitelů zvířat nebo se o to musím postarat sám?
O zanesení Vašeho psa do Národního registru majitelů zvířat se zdarma postará zaměstnanec městského úřadu, u něhož se zapíšete do evidence označených psů a jejich chovatelů. Ten bude v pravidelných intervalech zasílat díl B registrační karty Národnímu registru majitelů zvířat, kde provedou změnu majitele čipu. Majitelem čipu dotovaného městem je totiž zpočátku, tzn. do té doby, než ho aplikuje veterinární lékař psovi, město Krnov. Po provedené aktualizaci údajů Vám Národní registr  majitelů psů zašle Identifi kační kartu zvířete, na níž je uvedeno číslo čipu.

V letošním roce již mám zaplacený poplatek ze psů. Co když psa, kterého nyní  načipuji, do konce roku prodám nebo mi uhyne? Jak získám úlevu na poplatku ve výši 150 korun?
Na odboru ekonomiky a fi nancí vyplníte žádost o vrácení přeplatku za psa a částka 150 korun Vám bude proplacena. Je aplikace čipu náročným veterinárním  úkonem? Aplikace čipu je rychlá a snadná. Mikročip se zavádí do podkoží na levou stranu krku, kde dojde k jeho opouzdření.

Jaký čip dotuje město?
Jedná se o transponder T-IS 8010 s národním kódem, který odpovídá normám ISO 11784 FDX-B a 11785. Mikročip obsahuje nesmazatelný RID identifi kační kód, který je nezaměnitelný a celosvětově jedinečný. Může být načten kdekoli v podkožní části těla zvířete přenosným nebo stacionárním čtecím zařízením. Rozměry čipu jsou 13,3 (+/-0,4) mm x 2 mm (váleček), jeho hmotnost 0,114 g, obal tvoří biokompatibilní sklo. Struktura kódu: 15 míst v souladu s normou ISO 11784, obsahuje kód země (pro ČR písmennou zkratku CZE, číselné vyjádření 203). Národní kód umožní již nyní rychlé a snadné dohledání majitele za pomoci Národního registru majitelů zvířat a při ztrátě v zahraničí prostřednictvím celosvětové vyhledávací sítě PETMAXX.

Vlastníme malého psa s tenkou kůží a máme obavy, aby se čip z biokompatibilního skla nepoškodil. Můžeme po městě požadovat jiný čip?
Pro malá plemena s velmi tenkou kůží jsou vhodné čipy, jejichž povrch není vyroben ze skla, ale z biokompatibilního polymeru. Jeho výhodou je nerozbitnost a nižší hmotnost. Vlastníci malých psů s velmi tenkou kůží se dostaví na Městský úřad v Krnově, odbor životního prostředí, kancelář č. 331, 3. podlaží, Tomáš Salvet (tel. 554 697 341, e-mail: tsalvet@ mukrnov.cz), kde za úplatu obdrží transponder T-IP 8010 Polymer v polymerovém pouzdře. Tímto čipem pak nechají svého psa očipovat.