Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novela zákona č. 361/2000 Sb.,

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Dne 1. srpna 2011 nabývá účinnosti novela zákona  o provozu na pozemních komunikacích, č. 361/2000 Sb., a to zákonem č. 133/2011 Sb.

  Na jaké změny si dát pozor!  
1) Zimní výbava(§40a)


·    Povinné používání pneumatik (M+S) na všech druzích pozemních komunikacích pro vozidla M a N, v období od 1.11. – 31.3. za podmínky, že se nachází či že se předpokládá že se objeví během jízdy souvislá vrstva sněhu, led či  námraza.

·    U motorových vozidel s hmotností do 3 500kg jsou pneumatiky povinné na všech kolech, hloubka dezénu drážek nebo zářezů musí činit min. 4 mm

·    U motorových vozidel s hmotností nad 3 500kg jsou pneumatiky povinné na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací cíly a hlouba dezénu hlavních drážek a zářezů musí činit min. 6 mm

2) Opatření proti tajným závodům na silnicích(§47a) 

·    Řidič nesmí použít vozidlo na dálnici, silnici a místní komunikaci k účasti na sportovních či podobných akcích, jestliže by jimi mohla být  ohrožena bezpečnost silničního provozu.

·    V případě porušení může policista zajistit vozidlo až na 48hodin.  

3) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením(§67) 

·    Zavedení nového druhu parkovacího průkazu uplatnitelného i v členských státech EU, který nahradí dosavadní označení s invalidním vozíkem. Doklad bude vystaven na jméno konkrétního oprávněného držitele.

4) Měření rychlosti obecní policií(§79a)

·    Již nebude platit povinnost, aby místo měření rychlosti bylo označeno dopravními značkami, to se týká také stacionárních radarů.  

5) Dopravně psychologická vyšetření řidičů

·    Týkající se po novu i všech řidičů, kteří budou žádat o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyli v důsledku ztráty 12 bodů, bude se už jen jednat o vyšetření dopravním psychologem. 

·    Také se zúží okruh osob, který budou oprávněny vykonávat tyto vyšetření,budou muset mít akreditaci Ministerstva Dopravy,podmíněnou postgraduálním vzděláním v oboru dopravní psychologie.

6) Povinné výměny řidičských průkazů(§134)

·    Nové lhůty pro výměnu řidičských průkazů: 

a)    řidičské průkazy vydané v letech 2001 nebo 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2012

b)    řidičské průkazy vydané od 1.ledna 2003 do 30.dubna 2004 je třeba vyměnit do 31.prosince 2013 

Pozdě podané žádosti budou podléhat správnímu poplatku. 

7) Nová úprava dopravních přestupků(§125c)

·    Přestupky jsou nově upraveny v § 125c zákona o silničním provozu, vymezení skutkových podstat a sankce za jejich naplnění až na pár vyjímek odpovídají dosavadní právní úpravě.

8) Změny v bodovém systému

Body za více přestupků projednávaných ve společném řízení se již díky novele zákona nebudou sčítat, nýbrž se vždy zaznamenají body pouze za jednání nejpřísněji postižitelné.

Zcela nový je pak přehled bodově hodnocených protiprávních jednání, obsažený v příloze k zákonu o silničním provozu. Počet bodově hodnocených jednání se výrazně zužuje a rovněž se v některých případech mění bodové sazby za konkrétní protiprávní jednání. Mezi hlavní změny v tomto směru patří:

·    bodová tolerance překročení rychlosti v obci až o 5 km/h; bude ukládána pouze pokuta bez bodů

·    bodová tolerance překročení rychlosti mimo obec až o 10 km/h; bude ukládána pouze pokuta bez bodů

·    bodová tolerance v případě překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o méně 20 %, respektive v případě nedodržení bezpečnostní přestávky o méně než 33 %; bude ukládána pouze sankce podle zákona o přestupcích bez bodů

·    zpřísnění postihu za porušení povinnosti účastníka dopravní nehody – nově se zaznamená 7 bodů

·    zrušení bodového postihu za nerespektování zákazové či příkazové značky

·    zrušení všech jednobodových postihů(např: za jízdu bez světel).

více informací ke stažení zde