Jdi na obsah Jdi na menu
 Přechody pro chodce budou lépe vidět

Ve večerních a nočních hodinách je v Krnově přisvětleno téměř padesát přechodů pro chodce. V letošním roce se tento počet zvýší o dalších sedmadvacet, z toho jedna zebra bude nasvícena celodenně. Jedná se o přechod pro chodce u základní školy na Dvořákově okruhu, kde je poměrně velká frekvence žáků i ostatních chodců z řad obyvatel přilehlého sídliště. Přechod bude zvýrazněn svítidly zapuštěnými do komunikace,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Krnově Miroslav Mohyla. Zbývajících 26 přechodů bude nasvíceno svítidly umístěnými nad vozovkou.Nasvětlení co největšího počtu přechodů ro chodce má zvýšit jejich bezpečnost a snížit dopravní nehodovost v rizikových úsecích. Jedná se především o přechody na komunikacích I. třídy, které slouží i k tranzitní regionální a dálkové dopravě směrem do Polska. Dobrá viditelnost na přechodech pomůže ochránit nejzranitelnější účastníky ilničního provozu, což jsou chodci, cyklisti a osoby se sníženou schopností pohybu, zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu na základě zásady bezpečného provozu na pozemních komunikacích „vidět a být viděn“.Nasvětlení přechodů pro chodce přijde město Krnov na 1,364 milionu korun, z toho milion korun na jeho realizaci získalo z programu Moravskoslezského kraje. Zvýšení pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích.