Jdi na obsah Jdi na menu
 Městská policie Krnov nechala vydat publikaci pro děti a mládež v níž se mohou seznámit s užitečnými informacemi, jejíž obsah uvádíme na těchto stránkách

Alkohol a drogy


Není nutné pít alkoholické nápoje nebo Obrazek
dokonce brát drogy, abys mohl být veselý

 
Alkohol a drogy sice odbourávají zábrany,
ale na druhou stranu posilují agresivitu,
snižují opatrnost a tvou obranyschopnost

 
Alkohol a drogy bývají častou příčinou
páchání přestupků a trestných činů, takže
se snadněji můžeš dostat do konfliktu
se zákonem

 
Pod vlivem alkoholového opojení nebo
po užití některé z drog velmi často dochází
k dopravním nehodám, ale také např.
ke znásilnění či násilí vůbec

 
Konzumace alkoholických nápojů a užívání
drog zvláště v tomto mladém věku působí
velice nepříznivě na tvůj rozvíjející se 
organismus

Rady pro dívky

 
I vy se můžete dostat do situace, kdy se k vám
nebude muž chovat podle vašich představ
každá situace je jiná a neopakovatelná, rady
nejsou universální, ale mohou se stát výcho-
diskem pro vaše jednání
 
Útočník má vždy časový náskok – potřebný
čas získáte svou překvapivou reakcí ( např.
Voláním HOŘÍ nebo HURÁ)

 
Útočníkovi neříkejte, že vše oznámíte na
policii, naopak naznačte spolupráci a souhlas

 
Pokud se rozhodnete pro fyzickou obranu,
jednejte rozhodně a razantně, abyste se
mohla vzdálit, k obraně použijte jakýkoliv
předmět (deštník, klíče, spray)

 
Pokud se stanete obětí přepadení nebo
znásilnění oznamte to co nejrychleji policii

 
Jistě se budete chtít co nejdříve umýt a pře-
vléknout, zkuste s tím  počkat do doby, než
vás prohlédne lékař – může tím dojít ke
zničení důležitých důkazů

 
Svěřte se blízké osobě nebo psychologovi
se svými pocity – lépe a rychle se vyrovnáte
s případným traumatem

Jak násilí předejít ?

 
Snažte se vyhnout čekání na osamělých
zastávkách, zejména po setmění

 
V prázdném autobuse si sedněte poblíž
řidiče, v metru do prvního vagónu

 
Ve vlaku hledejte místo v blízkosti dalších
cestujících, sedněte si co nejblíže ke dveřím
- nesedejte do kupé, kde je společnost mužů,
kteří se znají

 
Pokud se domníváte, že vás někdo sleduje,
nevystupujte samy na opuštěné zastávce,
raději pokračujte v jízdě a hledejte bezpeč-
nější  řešení

 
Nejezděte autostopem – brzy můžete přijít
na to, jak málo šancí máte v případě ohrožení
v “ pasti“ zvané automobil   

Tipy pro dospívající

 
Máte-li schůzku s kamarády, plánujete-li
oslavu nebo jdete jen tak ven po setmění, dejte
to na vědomí rodičům (napište vzkaz, zatelefo-
nujte, domluvte se předem  attend.)

 
Přemýšlejte, kdo vás doprovodí po setmění
domů, pokud jdete ven s přáteli, vždy se
s nimi také vracejte

 
Pokud máte mimo domov nějaké problémy,
konflikt nebo nedorozumění, nevydávejte se
na cestu zpět sami, požádejte např. telefonicky
rodiče nebo jiné známé o doprovod

 
Nikdy o tuto službu nežádejte cizí lidi
ani nepřijímejte jejich nabídky

 
Při hledání příležitostné brigády nebo jakém-
koliv kontaktu na inzerát na první jednání
nechoďte nikdy sami, požádejte rodiče nebo
kamarády, aby šli s vámi

 
Centra tísňového volání
 


112 Tísňová linka

150 Hasiči

155 Rychlá záchranná služba

156 Městská policie

158 Policie ČR

 

http://www.linkabezpeci.cz