Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Řidiči mohou požádat o odečet tří bodů
 
Od 1. září 2008 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 374/2007 Sb.). Tato novela zákona umožňuje řidiči požádat o odečet tří bodů.
Odečet bodů se provádí na základě řidičem podané žádosti s doložením potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy podle zvláštního právního předpisu ( § 52e zákona č. 247/2000 Sb.).
Žádost o odečtení bodů nemůže podat ten řidič, který má za přestupky zaznamenáno 10 a více bodů, a dále ten, jehož přestupky byly "ohodnocené" šesti nebo sedmi body. Tyto body se udělují například za řízení pod vlivem alkoholu, jízdu bez vlastnictví řidičského průkazu, za způsobení závažné dopravní nehody atd. Znamená to, že požádat o odčet bodů mohou pouze ti řidiči, kteří způsobili méně závažný přestupek a jimž byly udělené body v rozmezí od jednoho do maximálně pěti bodů za jednotlivý přestupek.
Dále musí řidič, který žádá o odečet, splňovat následující podmínky:
- ke dni ukončení školení bezpečné jízdy má řidič maximálně 10 bodů v bodovém hodnocení řidiče,
- ke dni ukončení školení bezpečné jízdy musí být osoba držitelem řidičského oprávnění,
- potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy nesmí být ke dni podání žádosti starší než jeden měsíc.  
Na základě splnění daných podmínek lze odečíst tři body pouze jednou za kalendářní rok.
Ing. Miroslav Mohyla, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Krnově