Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Semafor regulující dodržování povolené rychlosti

 

Obrazek

 

Důležitou roli v bezpečnosti silničního provozu (BESIP) hrají preventivní opatření, které chrání před důsledky tragických nehod. Jak již byli občané města informováni, v rámci těchto preventivních opatření byl celodenní světelnou signalizací zvýrazněn přechod pro chodce u základní školy na Dvořákově okruhu. Od čtvrtku 4. září má Krnov svůj první semafor. Není umístěn na křižovatce, ani před přechodem pro chodce, ale na přímém úseku příjezdové komunikace do města, na Opavské ulici v úrovni restaurace Kotelna.

 

Obrazek


Semafor, který reaguje na rychlost přijíždějících vozidel, má zvýšit bezpečnost silničního provozu na tomto frekventovaném úseku.
„Zařízení funguje na principu spojení mikrovlnného radaru a světelného signalizačního zařízení – semaforu a reaguje na rychlosti naměřené u přijíždějících vozidel. V klidovém režimu, kdy v daném úseku neprojíždí žádné vozidlo, svítí červené světlo. V případě, že vozidlo projíždí v měřeném úseku povolenou rychlostí, semafor přepne na zelené světlo a vozidlo pokračuje bez omezení dále ve směru do centra. Pokud měřeným úsekem však projíždí vozidlo, které překročí povolenou rychlost, červené světlo stále svítí a řidič je povinen zastavit. Zelené světlo se rozsvítí po třech až pěti sekundách.
Nezastavením na červenou se řidič dopustí přestupku, za který se ukládá pokuta až do výše pěti tisíc korun a v určitých případech i zákaz řízení do šesti měsíců. Kontrolovat dodržování této povinnosti budou kromě příslušníků Policie ČR také strážníci městské policie.
Instalace semaforu za 170 tisíc korun patří k preventivním opatřením, které mají chránit především nejvíce zranitelné účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci a cyklisté, před důsledky tragických nehod.
K dalším preventivním opatřením, které již fungují na přechodu pro chodce u základní školy na Dvořákově okruhu celodenní světelnou signalizací probíhající práce na postupném nasvětlení sedmadvaceti přechodů svítidly umístěnými nad vozovkou. Celkem bude do konce letošního roku v Krnově nasvětleno už téměř osmdesát přechodů pro chodce.
Letošní nasvětlení přechodů pro chodce přijde město Krnov na 1,364 milionu korun, z toho milion korun na jeho realizaci získalo z programu Moravskoslezského kraje Zvýšení pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích.
Jedním z nejčastějších důvodů dopravních nehod je nedodržení maximální povolené rychlosti. Zpravidla závažné až tragické jsou potom nehody, kdy účastníkem nehody je chodec nebo cyklista, kteří jsou nejvíce zranitelnými účastníky silničního provozu.