Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek
Vyhláška omezí konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích

Od 27.6.2008 začne na území města Krnova platit obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, která vymezuje konkrétní místa, na nichž se zakazuje konzumovat alkohol. Jejím cílem je vytvořit pro obyvatele města kvalitní životní prostor, zvýšit pocit bezpečí a chránit jejich zdraví před škodami působenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých.

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích se vztahuje na tato místa:

1) zóna „Centrum“, ohraničená ulicemi Jesenická, Smetanův okruh, Dvořákův okruh, Soukenická, Říční okruh

2) park u evangelického kostela mezi ulicemi Albrechtická, Mikulášská, Husovo náměstí

3) park v místní části Krnov – Kostelec včetně prostranství mezi restauračními zařízeními a sportovní halou dále vymezeném ulicí Bruntálskou a řekou Opavou

4) Chářovský park mezi ulicemi Chářovská, železniční tratí a účelovou komunikací podél firmy ELFE

5) v prostoru autobusového nádraží, okolí prodejny Ahold, městských lázní – ohraničeno řekou Opavou, ul. Říční okruh, Čs. Armády a ul. Revoluční včetně

6) ul. Mikulášská – hranice křižovatek s ul., E. F. Buriana, B. Němcové

7) okolí městského divadla ohraničeno ulicemi E. F. Buriana, Mikulášská, Husovo náměstí, Jesenická, Revoluční

8) park ohraničen ulicemi Albrechtická, Březinova, B. Němcové

9) okolí nádraží ČD – ul. Nádražní od křižovatky Nádražní - Revoluční po křižovatku Nádražní – Mikulášská

10) prostor okolí prodejny Billa a finančního úřadu ohraničený ulicemi Albrechtická, Bezručova, Mikulášská

11) Janáčkovo náměstí ohraničeno ul. Sv. Čecha, Janáčkovo náměstí, Křížkovského, Máchova, Hořicova

12) prostor okolí SVČ Méďa ohraničen ul. Blahoslavova, Boční, Cvilínská, Dobrovského, křižovatka ulic Dobrovského – Pionýrů – Palackého

13) okolí ZŠ Žižkova ohraničeno ul. 9. května, Žižkova, Vaškova

14) okolí prodejny Hruška ohraničeno ulicemi Opavská a příjezdovou komunikací na SPC k blokům A, J, K, L, M, N

15) okolí MŠ na SPC ohraničeno bloky domů G, H, M, N

16) okolí MŠ Žižkova ohraničeno ul. Žižkova, železniční tratí a bloky domů na SPC V, Z

17) okolí domu s pečovatelskou službou (DPS) a železniční stanice Krnov – Cvilín, které je ohraničeno ulicemi Hlubčická, U Jatek, řekou Opavou a železniční tratí včetně ulic Moravská a Slezská

18) okolí areálu domova důchodců (DD) a DPS včetně vnitřního traktu na ul. Rooseveltova ohraničeno ulicí Rooseveltova, zadním traktem DD a DPS, ulicemi Karáskovou a Křížkovského

19) prostor před vstupem na městský hřbitov ohraničen ulicemi Hřbitovní a Dvořákův okruh

20) okolí prodejny Kaufland, ohraničeno ulicemi Opavská, Soukenická, Libušina, Stará

21) okolí prodejny Lidl – přilehlé parkoviště včetně ohraničujících ulic Čs. Armády a Revoluční

22) prostranství před nemocnicí na ul. I. P. Pavlova – ohraničeno ulicemi Svatopluka Čecha, Hořicova a M. Gorkého s křižovatkou ul. Jiráskova

23) dětské hřiště Cvilín

24) parčík mezi Kofola music clubem a ul. Úvoz

25) okolí kostela Panny Marie Sedmibolestné na vrchu Cvilín

Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační zařízení a k nim příslušející venkovní posezení, dále na dobu od 18.00 hodin dne 31. prosince do 6.00 hodin dne 1. ledna tohoto kterého roku a také na kulturní a společenské akce řádně ohlášené a povolené příslušným odborem městského úřadu.

Krnovští zastupitelé vyhlášku schválili na svém zasedání. Oproti původní verzi, kterou projednávali a neschválili v květnu, v ní chybí omezení žebroty na veřejných prostranstvích. „Po složitých konzultacích s odborníky jsme se rozhodli žebrotu vynechat. Hlavním důvodem bylo, že by se jejím zařazením do vyhlášky dostali na stejnou úroveň s žebrajícími bezdomovci například studenti před maturitou nebo pořadatelé nejrůznějších charitativních akcí,“ uvedla starostka Krnova Renata Ramazanová.

Bdít nad dodržováním nové vyhlášky bude především městská policie. „V první fázi budeme lidi konzumující alkohol na veřejných prostranstvích především upozorňovat na skutečnost, že tato vyhláška existuje. Pokud ji ale budou následně porušovat, bude se již jednat o přestupek, který postoupíme správnímu řízení,“ řekl zástupce velitele Městské policie Krnov Jaroslav Hlaváček.

V Krnově podobná vyhláška již existovala. Nabyla účinnosti 24. dubna 2002, po roce ale platit přestala, protože podle tehdejšího výkladu Ústavy ČR překročila obec jejím vydáním své kompetence. V prosinci loňského roku však Ústavní soud dospěl k závěru, že obce již jsou zmocněny tvořit právo ve formě vydávání obecně závazných vyhlášek a to i když jsou jimi ukládány povinnosti. Tím se městu Krnov otevřela možnost opět tuto vyhlášku vydat.