Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Nevyměníš nepojedeš!

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.

ŘP vydány 1994 - 1996

 

Obrazek

ŘP vydány 1996 - 2000

 

Obrazek

 

  

Kde si mohu vyměnit ŘP?

  • Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky

Co musím mít s sebou?

  • Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
  • průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
  • ŘP, který podléhá povinné výměně

Kdy mně bude vydán nový ŘP?

  • Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.

Kolik mě to bude stát?

  • Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).

Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit včas pak:

  • s propadlým dokladem nesmíte řídit - policisté vám mohou dát pokutu až do 2000,-Kč a přestupek ohlásí úřadu
  • hrozí vám až 30000,-Kč pokuta - úředníci vám tuto pokutu mohou uložit ikdyž neřídíte