Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nařízení obce č. 2/2012, kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla.  Ke stažení zde....

Rada města schválila nařízení obce, kterým se stanovuje cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, tzv. botičky, na území města Krnova. Jednotná cena činí 500 korun včetně daně z přidané hodnoty. Nařízení nabude účinnosti rovněž 1. června. „Ke schválení nařízení jsme přistoupili nejen kvůli neplatičům parkovného. Měl by sloužit také jako výchovný prostředek pro řidiče, kteří, aby ušetřili, svá vozidla odstaví do zákazu stání mimo placenou zónu,“ zdůvodnila starostka Alena Krušinová. V případě, že řidič najde vozidlo s botičkou, bude řešen za přestupek, za nějž může dostat například blokovou pokutu, a navíc zaplatí pětisetkorunový poplatek za odstranění botičky. „Zavedením poplatku se snažíme vyhnout problémům s takzvanou „osobou blízkou“, protože poplatek nemusí zaplatit jen ten, kdo přestupek spáchal. Nelze-li zjistit, kdo vozidlo na místě ponechal, zaplatí ho provozovatel vozidla. A to by už mělo být dostatečným nástrojem k tomu, aby si řidiči dávali pozor,“ uzavřel velitel Městské policie Krnov Mgr. Pavel Moravec.

 

Zákon ČNR č.553/1991 Sb., o obecní policii

§ 17a

(1) Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,


a) které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,

b) které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,

c) které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo

d) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není na místě přítomen.

 

(2) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze podle odstavce 1 použít, jen je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu.


(3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po projednání přestupku příkazem na místě, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby nebo po uhrazení nákladů provozovatelem podle odstavce 5.


(4) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla z důvodů uvedených v odstavci 1 nelze použít, jde-li o vozidlo, které


a) tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo

b) je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.


(5) Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla. Pokud došlo k přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla v rozporu s odstavcem 1, uhrazené náklady musí být neprodleně vráceny tomu, kdo je vynaložil.


(6) Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit. Povinnosti úhrady nákladů na odstranění vozidla se jeho provozovatel zprostí, pokud prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby před odstraněním vozidla požádal o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.


(7) Na použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla z důvodu podle odstavce 1 se nevztahují ustanovení o donucovacích prostředcích.